Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "М"

Бэдэрэлгын дүн "М"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 5

Количество найденных: 10

« 2 3 4 5 6 »

Доржиев Содном


Санжижапов Дамдин


Цымпилов Саян

Молодой певец, участник концерта «Созвездие молодых – Олимпиаде 2014» Саян Цымпилов – студент Московской консерватории им. П.И. Чайковского,...


Буряад драмын театрай зүжэгшэд


Цырендондопова Дарима


Доржиева Мэдэгма, Алагуй


Бурхиев Ринчин, "Үетэн" хамталиг


"Урагшаа" хамталиг

... унаследовала гордое имя «Урагшаа» и постепенно составила ядро музыкального театра-студии под руководством Саяна и Эржены Жамбаловых. Многие зрители еще помнят первый «урагшистский» концерт-спектакль «Мюзиклы мира», состоящий из лучших номеров и фрагментов этого жанра....


Мүнхзул, Б.Ринчинова, Э.Батсух, С.Бадмаева, А.Дашиев, С.Аюшеева, Т. Болотов


Занданов Дамба

... Дипломант международного конкурса вокалистов-теноров имени народного артиста СССР Давида Андгуладзе (Батуми, 1996) Лауреат, обладатель Гран-при Международного конкурса теноров имени народного артиста Монголии Хайдава (Улан-Батор, 1998) Дамба Гуржапович Занданов родился в 1960 году в ...


Болотов Тимур


Еши Намсараев


Цырендашиева Марина


Цымпилов Жаргал


Аюров Дмитрий

... объездил практически весь мир, и большую часть времени провел в гастрольных поездках то в Америке и Канаде, то в Западной Европе, то в Китае и Монголии. Зовут его Дмитрий Баирович, или просто – Дима Аюров. Так его называют друзья и коллеги, а порой и многочисленные ученики. Он родился ...


Дарима Цырендондопова


Саможапов Руслан, Цыденов Норпол, МВД-эйн хор

Солисты Академического Ансамбля песни и пляски Внутренних Войск МВД России под управлением народного артиста России, генерала майора внутренней службы Виктора Елисеева.


Таряата Майдан хоёр


Бу мартаарай

Хүг., үг. Светлана Ангаткинагай


Буряад арадни мандаг лэ!

хүг. Баир Дамдинжаповай, үг. Долгорма Долгоржаповагай


Дангинамни

хүг., үг. Ринчин Бурхиевэй


Гансахан шамай

хүг. Бато Бальжинимаевай, үг. Бальжи-Нима Юндуновай


Амрагай хэшэг

хүг. Анатолий Андреевай, үг. Гунгаа Чимитовэй


Дуунайм эхин - Үлэгшэн

Хүг. Ц. Дамдиновагай, үг. С. Аюшеевэй


Бэе бэеэ гамнаял

хүг. Анатолий Андреевай, үг. Гунгаа Чимитовэй


Алсад суугаа ээж минь (Зүүдэндэхи эжы)

Хүг. Л.Төгсжаргалай, үг Т. Лхагвасүрэн


Зүрхэнэйм сохидол

Хүг. С.Ангаткина, Алагуй, Үг. Г.Галсан-Нимын, С.Ангаткина


Ушардагһайб шамтайгаа

хүг., үг. Юрий Ирдынеевэй


Эжэл гансам, ерэрэй

хүг. Анатолий Андреевай, Үг. Гунгаа Чимитовэй


Мэндэ амоор!

хүг. Г.Дарамзагдын


Арбан найматай наһамни

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Б. Сэрсэгмаагай


Инаг дураяа гамнаарай

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй


Таагааш минии дурыем

Хүг., үг. Цырен Шойжинимаевай


Би Буряад-Монголби

хүг. Лудуб Очировай, Үг. Гунзэн-Норбо Гунзыновэй


Эгэшэмни

Хүг. Алагуй, үг. Баярма Очировагай


Мориной Соло

Pavel Karelov


Инаг дураяа гамнаарай

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй


Мэндэ амар

хүг. Даша-Дондог Жалсараевай, үг. Цырен Шагжинай


Буряад оромни

хүг. Лариса Санжиевагай, үг. Чингис Гуруевэй


Уулзах л юмсан даа

Хүг. Б. Дашдондог, Үг. Дамбийн Дашдондов


Иисэнгэм

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй


Наһанайм нүхэр хайратайл

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Чимит-Цырен Дымчиковэй


Алтан тайзан мүнхэ байг!

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Николай Шабаевай


Эжымни

хүг. Сарантуяа Жалцановагай, үг. Николай Шабаевай


Сагаалгамнай морилбо

хүг. Пурбо Дамирановай, үг. Николай Шабаевай


Сагаа һарын гимн (этно-версия)

хүг. Бадамгарвын Наранбаатарай, үг. Саян Жамбаловай


Амар сайн, Улан-Удэ!

хүг. Эржена Жамбаловагай, үг. Саян Жамбаловай


Инструментал


Монгол морь

хүг. Н.Нар-Оюугай, үг. Bai Chun Sheng, орч . Н. Насан


Дуун, дуран мүнхэ байг

хүг. Б. Наранбаатарай, үг. Сэсэг Бадмаевагай


« 2 3 4 5 6 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа