Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Сайт тухай

Сайт тухай

Тус сайт болбол голшолон буряад-монгол хүгжэм, дуу һонирхожо шагнаха, дуунай үгэ, аккордыень олохо, хүгжэмшэн дуушан тухай мэдээсэл хангаха, дуратай дуу хүгжэмөө дуран соогоо плэйлист (тоглуулагшын жагсаалта) болгожо, нүхэдтэеэ хубаалсаха, нүхэдэйнгөө шагнадаг юумэ саашадаа шагнадаг болохын тула, өөрынгөө дансадаа нэмээжэ абаха гэхэ мэтэ арга боломжо Хэрэглэгшэ та бүхэндэ олгохо зорилготой юм.

Тиихэдээ эндэ зэдэлһэн дуунуудые татажа абажа болохогүй, гансал эндээл шагнажа болохо, үгы һаа интэрнэдтэ холбогдодог гар утаһатай һаа, гар утаһаараа шагнажа болохо: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bizapp.buryadfm - приложение android
https://itunes.apple.com/ru/app/buryad.fm/id972432025?l=en&mt=8 - приложение ios(айпад, айфонууд)

Энэ сайт Буряад Уласай Соёлой Яаманай туһаламжаар бүтээгдөө.

Хүндэтэ дуушад, композиторнууд, шүлэгшэд ба манай шагнагшад, олоной һонорто шэнэ дуу хүргэхые хүсэбэл, бидэнэртэй холбоо барижа, маанадта эльгээгты, манай дуунай базада нэмэхэбди. Манай электронно хаяг: buryadfm@gmail.com

Аргатай һаа, иимэ мэдээсэл бэшээ һаатнай һайн байха:

Дуунай нэрэ

Хэн дууланаб?

Хүгжэмэй зохёолшо

Үгыень зохёоһон

Дуунай үгэНа нашем сайте вы можете услышать лучшую бурят-монгольскую музыку. Вы найдете тут песни, информацию об авторах и исполнителях, слова песен, новости на тему музыки. Понравившиеся песни можете добавить в свой плейлист, можете поделиться ею с друзьями. Также на нашем сайте можно выбрать песни по исполнителю, по названию песни

Песни, которые тут звучат, недоступны для скачивания.

Если Ваш телефон подключен к Интернету, наше радио можно слушать с мобильного телефона.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bizapp.buryadfm - приложение для android
https://itunes.apple.com/ru/app/buryad.fm/id972432025?l=en&mt=8 - приложение для ios (айпады и айфоны)

Этот сайт создан при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.

Уважаемые певцы, композиторы, поэты, а также наши слушатели, если у вас есть песня, которую Вы хотели бы донести до наших слушателей, то можете нам отправить, мы включим ее в нашу базу песен. Наш электронный адрес buryadfm@gmail.com Пожалуйста, если есть возможность, дополнительно пишите такую информацию:

  • Название песни
  • Исполнитель
  • Автор музыки
  • Автор слов
  • Слова песни
#бурят-монгольское радио, #бурятское интернет радио, #буриад-монгол радио, #бурятские песни  #буриад дуу

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа