Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Баабгайн мёодхон - Эрдынеев Цыбаан

Баабгайн мёодхон - Эрдынеев Цыбаан

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Нина Лёнхобоева-Артугаева

Хүгжэмэй зохёолшо: Дылгыр Дымбрылов

Дуунай үгэ

Баабгайн мёдхон (бал)

хүг. Дылгыр Дымбрыловэй     үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай


Баабгай, баабгайхан,
Мёдто дуратайхан.
Баабгайн мёдхон,
Амта, амтатайхан

Баабгай, баабгайхан,
Һабартаа дуратайхан.
Һабараа хүхөөшэн,
Амта, амтатайхан.

Баабгай, баабгайхан,
Мёдто дуратайхан.
Боошхотой мёдхон,
Амта, амтатайхан.

Баабгай, баабгайхан,
Мёдоо долёогоошон.
Минии мёдхон,
Амта, амтатайхан.
Сагаан баабгайхан,
Саахартай тoһoxoн.
3үгын тoһoн,
Зохид амтатайхан.

Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: Цыбан Эрдынеев

К фото:
Цыбан ЭРДЫНЕЕВ, 6 наһатай
Баргажанай аймагай Хилгана нютаг
Медвежий мёд

Белый медвежонок
Маслице с сахарком.
Мёд пчелиный
Приятно сладенький.

Медве, медвежонок
Лапу сильно любит.
Лапулю ж сосать
Сладко, очень сладко.

Медве, медвежонок
Медок очень любит.
В бочке же медок
Сладок, очень сладок.

Медве, медвежонок
Мед лизать любитель.
Ох, мой медок
Сладок, очень сладок.

Медве, медвежонок,
Медок очень любит.
Медведя ж мёд
Сладок, очень сладок.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа