Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Улаалзай - Сарюна Бимбаева

Улаалзай - Сарюна Бимбаева

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Жан Зимин

Хүгжэмэй зохёолшо: Наранбаатарай Нар-Оюу

Дуунай үгэ

УЛААЛЗАЙ

хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай           үг. Жан Зиминэй        

 

Уб улаахан улаалзай –

Уужам талын ялаалзай.

Улаабхилан ургана,

Угаа халуун болгоно.

 

Дабталга

«Наашаа!» - гэжэ найгалзаа,

«Дүтэлыш!» - гэжэ дүнхэлзөө,

Нарин уян бэетэй,

Улаа ягаан шарайтай.

 

Аадар ерэн адхарыш,

Унтараагыш дүлыень,

Бороо ерэн орышта,

Болюулыш даа галыень.

 

Дабталга

 

 

Уб улаахан улаалзай –

Уужам талын ялаалзай.

Улаабхилан ургана,

Угаа халуун болгоно.

 

Дабталга

 

Аранжировка: Н. Нар-Оюу, г. Пекин

Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ

Вокал: Сарюна Бимбаева

 

К фото

Бимбаева Сарюна, 11 наһатай

Улаан-Үдэ хотын Соёлой 8-дахи һургуули, РБНЛИ

 

 

 

Саранка

 

Кумачовая саранка –

Вольной степи кровинка.

Ярким пламенем горит,

Пышет, жаром поддает.

 

Припев: «Сюда!» - она манила,

              «Подойди же!» - привечала.

               С тонким и гибким станом,

               С красно-розовым лицом.

 

Гроза, скорее пролейся,

Погаси ее пламя.

Дождик, давай мороси,

Прекрати же огонек, огонек.

 

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа