Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ю"

Бэдэрэлгын дүн "Ю"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 0

Количество найденных: 1

« 1 2 3 4 »

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон ...


Нютагай дуун


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай Улаалзай мойhоной орон юмэ Уургай сайгаа аягаланхай Уяхан ижийм нютаг юмэ Агасайн дэлгэр таламнай Адуу...


Нютагнай

Үгэ, хүг. ансамбль "Тоонто"


Минии нютаг


Нютаг

хүг. Цырен Шойжинимаевай, үг. Цыдып Цырендоржиевай


Юундэб, хэлыш


Энхэ жаргалай юртэмсэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ слова песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ - 2 дахин Энэ һайхан...


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, Аюр Юмов


Юм даа


Арюун дуран


Батожапов Мэргэн, Цыдып Аюшиев


Арюуна


Арюун дуран

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. Нина Артугаевагай


Зүрхэм юундэ доһолшооб


Зүдхэли нютагай вальс

Хүг. Юрий Ирдынеевэй, үг. Дондог Бальжинимаевай


Унтыш даа, бааюухам

хүг. Юрий Ирдынеев, үг. Цырен-Дулма Дондоковагай


Ринчинова Билигма, Бальжинимаева Сарюна


Ринчинова Билигма, Базаргуруева Аюна, Дашипылов Сультим, Санданов Мэргэн


Санжал Батонимаева, Билигма, Галина, Сэсэг, Олеся Ринчиновы, Дарима Дугарова, Дулма Мункуева, Ирина Жигжитова, Сарюна Бальжинимаева


Харахан нюдэнэйш

хүг., үг. Баясхалан Батоевай


Соктоева Дашима & Аюшиев Цыдып


Будаева Оюна


Нар-Оюу

Нар-Оюу Наранбаатар родилась в г. Ленинграде. В три года переехала жить в Улан-Удэ вместе с отцом. - Совместно с отцом работала над музыкой в таких проектах, как спектакль «Дух предков» (является лауреатом премии правительства РФ), фестиваль «Алтаргана-2006», кинофильм «Первый...


Аюржанаева Хажидма & Батодоржиев Баяр


Мүнхзул, Б.Ринчинова, Э.Батсух, С.Бадмаева, А.Дашиев, С.Аюшеева, Т. Болотов


Аюров Дмитрий

Дмитрий Аюров – поэт моринхура Живет в нашем городе интересный, замечательный человек, талантливый, глубокий, вдумчивый и совершенно нестандартный. Он не получил ни особой известности, ни заметных общественный привилегий. Он не стремится ни к славе, ни к карьере, ни к большим...


Гаарга нютагай соло

хүг. Г. Баттулгын, үг.А. Цыденовэй


Тоонто нютаг

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй


Тоонто нютаг

хүг. Анатолий Андреевай, үг. Гунгаа Чимитовэй


Уулзах л юмсан даа

Хүг. Б. Дашдондог, Үг. Дамбийн Дашдондов


Юндэнгоогоо

Монгол арадай дуун


Нютагни хүлеэнэ

Үгэ, хүгжэмынь Дулма Сунраповагай


Алтан Харганаа нютаг

хүг. ? , үг. Н. Сэмжэдэй


Торгууд нютаг

Буряад арадай дуун


Арбижил нютаг

хүг. Л. Очиров, үг. С. Батоин


Арюун дуранай хүсэн

хүг., үг. Зоригто Тогочиевай


Арюуна

хүг. Алагуй, үг. Нина Артугаевагай


Шамдаа зорюулнаб

хүг. ба үг. Дулма Сунраповагай


Нютагни

хүг. П.Бадмаевай, үг. Ц.Найдановай


Нютаг

хүг. Чинзориг, үг Сундуй


Нютаг

хүг. Чинзориг, үг Сундуй


Харганаев Ким & Цыбанова Оюна


Санжаев Аюр


Эхэ нютаг Ярууна


Нютагай дуунууд


Доржиева Аюрика


Адуута нютаг

хүг. Сайн-Цогто, үг. Даша-Доржо


Базаргуруева Аюна

Агаһаа уг гарбалтай, Буряадай гүрэнэй опера болон баледэй дуушан (сопрано) байгаа, мүнөө Санкт-Петербург хотодо Мариинска театрта дуулана.


Нютаг уһаяа хайрланаб


« 1 2 3 4 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа