Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Энхэ жаргалай юртэмсэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ

Хэн дууланаб: Раднаев Чингис

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Балхжавай, үг. Чингис Гуруевэй

Дуунай үгэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ   слова песниБулган тала хангай хүбшэ -
Бууса оронойм омогорхол.
Унайн утаан хүхын дуунhаа
Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин

Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг -
Буряад оронойм зэндэмэни.
Бүддын суртал номын шэдеэр
Буян хэшэгынь дэлгэрнэ - 2 дахин

Энэ һайхан Буряад-Монголдоо
Эльгэ зүрхэнһөө дурланаб.
Эжы абынь угай бэшэгтэ
Энхэ жаргалай юртэмсэ.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа