Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Дүүжэн-даажан - Ю. Батожаргалова, А. Будаева, Э. Гармаев, А. Ламаева, Б. Ринчинов, Ц. Эрдынеев

Дүүжэн-даажан - Ю. Батожаргалова, А. Будаева, Э. Гармаев, А. Ламаева, Б. Ринчинов, Ц. Эрдынеев

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Цырен-Дулма Дондогой

Хүгжэмэй зохёолшо: Наранбаатарай Нар-Оюу

Дуунай үгэ

ДҮҮЖЭН-ДААЖАН
хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай         үг. Цырен-Дулма Дондогойн

Дүүжэн-даажан –
Дүүжэнтэйлди,
Дүүрэн хүүгэд
Дүүжэндээлди.

Дээшэнь, доошонь
Дүүжэндүүлнэ,
Дээрэ хөөрэн
Һүүжэлдүүлнэ.

Даахяа гээһэн
Дааган һайхан –
Даажан-дүүжэн
Даахал байха.

Дүүжэн-даажан –
Дүүжэнтэйлди,
Дүүрэн хүүгэд,
Дүүжэндээлди.

Аранжировка: Н. Нар-Оюу, г. Пекин
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: студия «Мүнгэн хонхонууд»


Качели

Туда-сюда –
На качели.
Много деток
Мы качались.

И вверх и вниз
Нас качало,
И в полете
Накреняло.

Линьку кинув,
Хорош неук.
И так, и сяк
Нас удержит.

Туда-сюда
На качели
Много деток
Мы качались.


һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа