Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ж"

Бэдэрэлгын дүн "Ж"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 0

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 5 »

Доржсүрэнгийн Нямдаваа

Буриад зоны дуучин хөвүүн Д.Нямдаваа шинэ цомогтой болжээ 2014 оны 11 сарын 11 Буриад зоны дуучин хөвүүн Доржсүрэнгийн Нямдаваагийн “Миний буриад ” шинэ цомог хэвлэгдэн гаржээ. Буриад зоны ам дамжин дуулагддаг сэтгэлд хоногшисон ардын дуунуудаас гадна орчин цагийн буриад дуунуудаас...


Санжиева Эржена

ЭРЖЭНА САНЖИЕВА. ДУУШАН БОЛОХО ХУБИ ЗАЯАН Шэнэ жэлэй гарахын урда дуушан Эржэна Санжиева "Дуушан болохо түрөөлби" гэһэн дуунай клип ...


Аюшиев Цыдып & Жигжитова Светлана


Аюржанаева Хажидма


Анюра (Арюна Цыденжапова) & Болд


Аба эжы хоёрнай

Хэнтэйн Батхүү Бүринбаяр


Янжима Бурхан

Гунгаа Чимитов Саяна Аюшиева


Эжымни, хүлеэгээрэй

С. Ангабаев С. Манжигеев


Эжын найдал

Алагуй Егоров Алагуй Егоров


Нэрэгүй Нэхытэ -Тудупов Жамьян

... Нээрээ нэрэтэйш! Арь – яа! Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Жамьян Тудупов К фото: Тудупов Жамьян, 12 наһатай Улаан-Үдэ хотын 47-дохи һургуули Безымянный человек Имя сказать прошу, Но ни звука мне ...


Дүүжэн-даажан - Ю. Батожаргалова, А. Будаева, Э. Гармаев, А. Ламаева, Б. Ринчинов, Ц. Эрдынеев

ДҮҮЖЭН-ДААЖАН хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай үг. Цырен-Дулма Дондогойн Дүүжэн-даажан – Дүүжэнтэйлди, Дүүрэн хүүгэд Дүүжэндээлди. Дээшэнь,...


Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

... Хүбүүнэй нойры һахинхай. Аранжировка: Александр Бестужев, г. Москва Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ Вокал: Ольга Жигмитова Бэк-вокал: «Мүнгэн хонхонууд» фото Жигмитовой Ольга вышлет СОН Сердце ласково притихло, Сыночек милый мой заснул. И будто ...


Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

БУРЯАД-МОНГОЛНАЙ үгэ, хүгжэмынь Даша-Дондог Жалсараевай Бууралхан сагаан Саяанай Аглаг һайхан боориһоо Аршаанхан булагш бурьялжа, Арюухан нютагнай һалбараа. Дабталга Баян даа ...


Эхирнүүд - Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана

Эхирнүүд хүг. Ринчин Балдандашиевай үг. Буда-Ханда Жигмитовагай Саран Наран хоёр Сасуутан. Сасуутаншье бэшэ Эхирнүүд. Аха дүү хоёр Адлинууд. Адлинуудшье бэшэ Эхирнүүд. Саран Наран ...


Эрбээхэй - Гомбожапова Настя

ЭРБЭЭХЭЙ хүг. Б. Наранбаатарай үг. Л. Эрдэнэцэцэгэй Сэсэгтэ хорбоогой амида, Сэнгүү зунай хөөрхэн хани. Эреэн соохор эрбээхэйн Эжэл эльгэн болоёл даа. Айхы мэдэнгүй наадагдаа, Адлил ха юм маанадтай. Үнгэтэ хорбоогой амида, Үнгэ янзын сэсэгэй хани. Эрхын шэнээн эрбээхэйе...


Борбилоо - Гомбожапова Настя, Данзанова Вика

БОРБИЛООХОЙ хүг. Баяр Батодоржиевай үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай – Борбилоо, борбилоохой, Хаанаһаа ерэбэбши? – Чик-чирик, чик-чирик, Боориһоо ерээб, боориһоо ерээб. – Борбилоо, борбилоохой, Гэдэһэ садхалан гүш? –Чик-чирик, чик-чирик, Орооһо эдеэб, орооһо эдеэб. ...


Баабгалдай - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э.

исполнители - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э. БААБГАЛДАЙ хүг. Мүнхэ Дамирановай үг. Цырен-Базар Бадмаевай Баахар, баахар, баахаргаа – Баабгай, баабгай, баабгалдай. Баахар, баахар, баахаргаа – Баабгай, баабгай аймшагтай. Ааляар, ааляар нэрлэе, Ай даа, баабгай...


Бүмбэгэ - Батожаргалова Юмжана

БҮМБЭГЭМНИ хүг. Баяр Батодоржиевай үг. Нина Лёнхобоева-Артугаевагай Солбон бүмбэгэмни Гарнууд дээрэмни Габшагай дээшээ Собхорон һүрэнэ. Дабталга Бүм, бүм, бүмбэгэмни, Буугыш доошоо, бүмбэгэмни, Ниидыш дээшээ, бүмбэгэмни. Эреэн бүмбэгэмни Элинэ шубуундал, Наран тээшээ...


Эжым

Гунгаа Чимитов Анатолий Андреев


Аба эжын захяа

Буряад арадай дуун Буряад арадай дуун


Балжмаахан

Н. Ням-Осор А. Энхтайван


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем. Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем. Урихан залуухан зулгы занханаараа Уяруулжархин алдабал...


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем. Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем. Урихан залуухан зулгы занханаараа Уяруулжархин алдабал...


Хүрин хээр

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии Хухалжархин алдабал даа ургыем. Холшорхон залуухан зулгы занханаараа Хубаажархин алдабал даа зүрхыем. Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем. Урихан залуухан зулгы занханаараа Уяруулжархин алдабал...


Ёохор

Ёохор Урдаһаа гараһан үүлэниинь Урагшаа хойшоо таһарна Урдуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Нээшүү нээшүү нэшүүнээш Хойноһоо гараһан үүлэниинь Хойшоо урагшаа таһарна Хойгуур һууһан залуушуул Ерыт наашаа наадандаа Нээшүү нээшүү нэшүүнээш...


АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон соогуураа Дэлгэрүүлхэ үүргэеэ Дээдын хэмдэ хүргэжэ, Алдар солоо үргүүлhэн, Агуу нэрээ нэрлүүлhэн, Арбан галаб мүнхэрhэн Арюун багша ламамнай...


НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ! Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай Удам, угаа холбодог Удхаар баян заншалтай, Улад зоноо эблүүлдэг Урдын һайхан наадамнай. Хадагаар золголсожо, үреэлээ үреэлсэжэ, Сэдьхэлээ сагааруулжа, сагаалыт, арад зомной! Дабталга: Сагаан һараар, Сагаалганаар...


САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

... сэдьхэлтэй, Сагаахан hанаатай, Сагаахан заншалтай Сагаалган, мэндээ! Гасалан гайемнай халхалан, абаржа, Гансашье хүниие, айлые орхингүй, Жабартай хаhынгаа эршыень намдуулан, Жаргалай оршолон мандуулхань болтогой! Сагаахан сэдьхэлтэй, Сагаахан hанаатай, Сагаахан заншалтай Сагаалган ...


Цагаадай Мөнхболд

Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний Ажилтан Ц. Мөнхболд


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Цуурай

Музыка и аранжировка Н.Нар-Оюу Слова Б.Наранбаатар Хайрт минь чи намайгаа санаж л байна уу? Хайлан хайлан уяран зvvдэлж байна уу? Холын холын оддын ертонцоос Хайрын гэгээг наддаа шингээгээ юу, хайрт минь? Бодол бодлын манан дунд чи минь Бvдгэрч тодроод харагдаад байх юм...


Нютаг

Нютаг Үгэнь Б.Сундуйн Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой Баянхаанай ууламнай Бугайн урамдаанта нютаг юмэ Анханай саhанаар яаранхай Аншан баабайн нютаг юмэ Урадхал дулаан Балжамнай Улаалзай мойhоной орон юмэ Уургай сайгаа аягаланхай Уяхан ижийм нютаг юмэ Агасайн дэлгэр таламнай Адуу...


Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.УЛАН-УДЭ МАУ ""ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА г.УЛАН-УДЭ Народный фольклорный ансамбль "Тоонто" Арадай аман зохёолой "Тоонто" ансамбль Буряад ороноо, тоонто һайхан нютагаа магтан дуулажа, дэлхэйн олон гүрэнүүдэй арад түмэндэ буряад...


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Учиралын болзоонд залуус яаруухаан Ханш нээсэн дөлгөөн хаврын Хайраа илчилсэн дулаан орой Халуун...


Абамни

Абаяа һанаандаа һанажа Ажа байдалдаа дурланхайб Абаяа сэдьхэлдээ хүндэлжэ Аянай утада ябанхайб ДАБТАЛГА Хэзээдэш нэрыень нэрлүүлхэ Хэтын нангин жаргалтайб Һайхан үгэнүүдээр дурдуулха Һанаан дүүрэн этигэлтэйб Абынгаа хэлэһэн һургаалы Абажал ябанам наһандаа Алтанһаа сэнтэй...


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн - слова песни 1. Амин хайртай минии аба Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан. Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод, Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан...


Нютаг

хүг. Цырен Шойжинимаевай, үг. Цыдып Цырендоржиевай


Эртын дуран

хүг. Бато Бальжинимаевай, үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай


НАСНЫ НАМАР

хүг. Б.Магсаржавай, үг. Д.Амгаланай


Мүнхэ дуран

хүг., үг. Цырен Шойжонимаевай


Инагай хүсэл

хүг. Цырен Шойжонимаевай, үг. Георгий Дашабыловай


Наратын замы дабамаар байна

Наратын замы дабамаар байна Үгэ болон хүг. Н.Жанцанноровай Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай 1. Хабарай һалхин үлеэн байна, Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна, Хайратай шамдаа нэнгэмээр ...


Хүхын донгодоон

Хүхын донгодоон хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай Хүбшын хүхын донгодоон Дуулдан байгаа газаа. Мүнгэн сагаан манан соо Таран байгаа удаан. Дабталга: Донгодоон хүхын – мүнгэн Дуран намда һанагдаа. Хүлеэн байгааб уяран Хүхын дуунай донгодоо. Ульгам хүхын донгодоон...


Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай Харанхы һүниин мүшэд, Ханилжа ябаһан нүхэд, Залуу наһан тухай, Хани нүхэд тухай Дабталга: Дуулыт, нүхэдни, дуугаа Нүхэд тухай дуугаа, Мүшэдэй туяа доро Нүхэдэй уряал дээрэ. Уулзаха дураа хүрэн Уйдажа байһан зүрхэн...


Эрын соло

Эрын соло хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай Анда нүхэд олонтой һаа, Агта хүлэг моритой һаа, Эгээ тиигээд хүбүүтэйл һаа – Эрхимүүдэйн нэгэн байхаш. Хурдан сагые эмээллээд, Хүбүүн бэлигээ олоол һаа, Эсэгын һанаан, байдалдаа Эрид хэмдэнь таарахал даа. Мүнхэ бэшэ бэедэмни...


Дуулыш намдаа

Дуулыш, намдаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Дуулыш, дүүхэй, дуугаа, Дуран тухай дуугаа, Дуулыш намдаа, дуудыш, Дулаа жэгнэн ерыш. Хэды удаан шамай Хүлеэн байнаб, мэдыш, Хөөрхэн урал, нюдыш, Зөөлэн үһыш һанаад. Дуулыш, хүхииш, дүүхэйм, Дуран гээшэш һайхан. Алаг зүрхыш...


Гансаардалга

Гансаардалга үг. ба хүг. Булад Бадмаевай Дулаахан зунай үдэшэ Дуулажал һуунаб гансаараа. Хасар дээгүүр мэлмэрүүхэй Халтирнал даа дуран соогоо. Дабталга: Алимши, эжым, Алимши даа, абам? Асуудал, гансал асуудал. Улаахан мүшэдэй нэгыень Удаахан адаглан шэртээб. Эжым, абам тэндэл...


Абамнай

Абамнай хүг. Булад Бадмаевай , үг. Николай Соктоевай Баглаа сэсэг бариһайб, Бэлэг дуугаа дуулаһайб, Буряад хүнэй хүбүүнтэ – Буурал сагаан абамнай. Дабталга: Үндэр наһа наһалжа, Удаан жаргал эдлэжэ, Һуухатнай болтогой Хүндэтэ абамнай! Бухы юумэ үзөөлтэ Буян хэшэг үргөөлтэ, Байгал...


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа