Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ж"

Бэдэрэлгын дүн "Ж"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 0

Количество найденных: 10

« 1 2 3 4 5 »

Эжымни


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Эжымни


Сагаева Бальжима


Жаргал Бадмаев - Сагаан саһан


СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ


Эжымни


Жараахайн гол

Буряад арадай дуун


Доржсүрэнгийн Нямдаваа, Ж. Эрдэнэдалай


Жараахайн гол

Буряад арадай дуун


Бадамжавын Ганзориг

Халха Монголой залуу дуушан. Фото: toonto.mn


Ээжын чансан цай

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав. (Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба). Уугаад hуухадам урма һэргээһэн Уугуул нютагайм амтатайхан сай Олон түмэнэйм ундан болоһон Оршолондо гансахан Эжым шанаһан сай Ай ээ ээ оо Эжымни амтатайхан сай Нойр дунда...


Эжыдээ

хүг. Баир Батодоржиевай, үг. Сэсэг Бадмаевагай


Хайрата эжы

Хайрата эжы хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай Элдин энэ дэлхэй дээрэ Энхэ тайбан байдалтайлби – Эгээл иимэ жаргалтайдаа Эжы тандаа баяртайлби. Холын тэрэ нэгэл үдэр Хүнэй бэе олонхойлби. Танайл ашаар, хайран эжым, Талаан, буян элдэнхэйлби. Мүнгэн...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...


Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүмүүн боложо түрэхэдэм… хүг. Булад Бадмаевай, үг. Галина Базаржаповагай Энхэхэн мүнхэхэн дэлхэй дээр Эрхэхэн минии түрэхэдэ, Эжымни, хайрата эжымни, Энхэрэн намаяа угтаа hэн. Дабталга: Хүрьһэтэ алтанхан дэлхэй дээр Хүмүүн боложо түрэхэдэм, Хүгшэн эжымни намайгаа Хүндэлэн...


Жалсанова Гэрэлма

Гэрэлма Жалсанова Солистка театра "Байкал" Родилась в с. Будалан, Агинского района, Читинской области. Работает в театре «Байкал» с 2005 года. Гастроли: ...


Эжэл гансам ерээрэй


Энхэ жаргалай юртэмсэ

Энхэ жаргалай юртэмсэ слова песни Булган тала хангай хүбшэ - Бууса оронойм омогорхол. Унайн утаан хүхын дуунhаа Уян сэдьхэл жэргэнэ - 2 дахин Байгал далай, Мунхэ Сарьдаг - Буряад оронойм зэндэмэни. Бүддын суртал номын шэдеэр Буян хэшэгынь дэлгэрнэ - 2 дахин Энэ һайхан...


Агамни абамни сл..Бабуевой, муз. Б.Дамдинажапова


Батожаргалова Долгор


Зугаа хүгжөөн


Жамсоев Алдар, Сунрапова Дулма, Ирдынеев Дылгыр, Санжиева Эржен, Жербаева Бальжима, Балданов Биликто


Ахидж би


Эжы абаяа хүндэлөөрэй даа


Алтан жаргал


Батожапов Мэргэн, Цыдып Аюшиев


Амидын жаргал


Батожапов Мэргэн


Эжымни бариhан хилээмэн


"Си-Джи" хамталиг


Эждян нерядсн дуун


Эжы аба хоёрни


Эжы аба хоёрни


buriad duu - Т. Наранцэцэг - Эжымни


Жаахан шарга

буряад арадай дуун


Ram Jaan (Рамжаан)


Эдуард Будажапов, Жаргал Цымпилов, Алексей Михайлов (Урагшаа)


Аба эжынгээ байхада

хүг. Цыцыг Лхамаевагай, үг. Бата Бальжинимаевай


Жолооем үргэдэг Агамни.

хүг. Б. Бальжинимаевай, үг. Н. Шабаевай


Эжыдээ

хүг. Бата Бальжинимаевай, үг. Арсалан Жамбалонай


Аба эжын һургаал

хүг. Владлен Пантаевай, үг. Чингис Гуруевэй


Алтан дэлхэйн жама ёһоор

хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Николай Дамдиновай


Ринчинова Билигма, Бальжинимаева Сарюна


Санжал Батонимаева, Билигма, Галина, Сэсэг, Олеся Ринчиновы, Дарима Дугарова, Дулма Мункуева, Ирина Жигжитова, Сарюна Бальжинимаева


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа