Тексты песен

Алфавит

Тексты песен

Название песни Исполнитель Альбом

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

Шарапова Ольга

САГААЛГАМНАЙ, МЭНДЭЭ!

Сунрапова Дулма

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

СЭСЭГ И СЭРЖЭНА БАДМАЕВЫ

Цуурай

Сэсэгмаа

Цуурай

Сэсэгмаа

Цуурай

Сэсэгмаа

Абамни

Аюшеева Бадма-Ханда

Сэлгеэ һүнил газаа

Лхасаранова Намгар

Алтаргана

Тоонто - народный фольклорный ансамбль

Ёохор

Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль Тоонто - народный фольклорный ансамбль

Талын дуран

Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Бадмаев Булад Хүмүүн боложо түрэхэдэм...
« 1 2 3 4 5 »

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.