Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Инагтаа... (Үдэр бүри)

Инагтаа... (Үдэр бүри)

Хэн дууланаб: Тогочиевтан Нонна, Зоригто

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг., үг: Ольга Тангатовагай

Дуунай үгэ

Инагтаа. - текст песни
Үг., хүг. Ольга Тангатова

Үдэр бүри, бүри һанаандамниш,
һүни бүри бүри зүүдэндэмниш,
Хоер гарыш гарыш адхагшаһайб,
Халта зүрхыш зүрхыш шагнагшаhайб,

Дабталга:
Зүүдэндэмни харагдааш,
зүрхэндэмни һaнагдааш,
золтой жаргалтай байһайбди даа. - 2р.

Уян сэбэр, сэбэр шарайтайлши,
Уян сагаан, сагаан сэдьхэлтэйлши,
Хоер хушуун хушуун үринэрөө,
Харан дүнгин дүнгин ябаял даа.

Дабталга: //-//-//

Үнэр баян баян нютагтайбди,
Үнэн сэхэ сэхэ нүхэдтэйбди,
Буурал эжын эжын эбэр дээрээ
Наран жарган жарган ажа hууяа.

Дабталга: //-//-//

перевод "Инагтаа"
(подстрочный)
1. Каждый день ты в моих мыслях,
Каждую ночь ты в моих снах
Хотел бы я взять твои руки в свои
Хотел бы послушать твое сердце

Припев:

Ты мне видишься в снах,
В сердце моем вспоминаешься
Давай будем жить счастливо и радостно
Давай будем жить счастливо и радостно

2. У тебя такое нежное, красивое лицо
Трогательные, чистые помыслы
Давай жить в детском шуме
Воспитывая наших двоих детей.

Припев.

3. У нас такая богатая родина
У нас такие чистосердечные друзья
С нашей седой матерью
Давай жить счастливо.

припев.
4 мар 2013 в 9:15 в теме Переводы бурятских песен

һаналгууд

Оюна Будаева

Оюна Будаева, 20 Марта 2015

Гоё дуун!

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа