Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Наранай Домог

Наранай Домог

Үгыень зохёоһон: Ж.Жалсанов

Хүгжэмэй зохёолшо: Павел Карелов

Дуунай үгэ

Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев – Наранай Домог - слова песни

Бадма-Ханда Аюшеева:

Үбгэн баабайн үльгэр туужада
Үндэһэ яһанайм элинсэг һанагдаа,
Эртын сагай сууряа(н) ханда(ал)
Эрьен, эрьен соностон дурдаа.

Газар дайдым hажа(а)хада
Арьяа баала
Молор һайхан үзэсхэлэн
Арьяа баала
Эхэ нангин хизаар мүнхэл
Арьяа баала
Эрьеэд наралан хүрэхэл
Арьяа баала

Билигма Ринчинова:
Уряа сагһаа үбгэ эсэгын
Үргэлжэл ябаһан угайм заншалы(е)
Эртын сагай сууряа(н)ханда(ал)
Эрьен, эрьен соностон дурдаа

Амар жаргал үршөө(н)
Энэ зүрхэнэйм шүтөө(н)
Арьяа баала

Чингис Раднаев:
hэй, hэ-hэй-эй, hэй, hэ-hэй-эй
Эдир залуу наhан дуудаа эдитэ хүсэл бии манда
hэй, hэ-hэй
Эхэ эсэгын хүндые эльгэ зүрхэндөө үргэе
hэй, hэ-hэй

Урдахан сагайнгаа утахан замхандаа
Холые зорижо(л) ханилая(л) буултаараа.
Уулзаһан нүхэдөө уриял тоонтодоо,
Улаанхан нараяа угтаял буултаараа - 2 дахин
    

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа