Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Хабарай дуран

Хабарай дуран

Хэн дууланаб: Доржиева Аюрика

Үгыень зохёоһон: Ю. Дампилова

Хүгжэмэй зохёолшо: Рамжаан

Дуунай үгэ

Аюрика – Хабарай дуран

Хүйтэн үбэл үнгэрөөд
Хабарнай дулаарһaaр ерэбэ
Хагада эрэмшээжэ ногоороод
Хада уула хүхэрбэ(2 раза)

Дабталга:
Сэлмэг сэбэр агаар
Шэнэ хабар асарна
Хүхын хүхын донгодоон
Хүрьһэтэ газар энхэрнэ

Хүхэ огторгой үнгөө
Хоёр нюдэндэм дүтэлүүлээ
Хүбэн үүлэ һайнаар
Хүрьhэтэ газар зураа( 2 раза)

Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа