Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Абамни

Абамни

Хэн дууланаб: Аюшеева Бадма-Ханда

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Лудуб Очировай, үг. Дулгар Доржиевагай

Дуунай үгэ

Абаяа һанаандаа һанажа
Ажа байдалдаа дурланхайб
Абаяа сэдьхэлдээ хүндэлжэ
Аянай утада ябанхайб

ДАБТАЛГА
Хэзээдэш нэрыень нэрлүүлхэ
Хэтын нангин жаргалтайб
Һайхан үгэнүүдээр дурдуулха
Һанаан дүүрэн этигэлтэйб

Абынгаа хэлэһэн һургаалы
Абажал ябанам наһандаа
Алтанһаа сэнтэй бодолы
Анхаран шэрэнэб зүрхэндөө

ДАБТАЛГА

Ажалiша бэрхээр һургаһан
Аятай заабариин сахидаг би
Азатай замдам этигүүлһэн
Арюун захяаень сахидаг би

һаналгууд

Оюна

Оюна, 16 Июля 2015

Гоё даа!

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа