Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Алтаргана

Алтаргана

Хэн дууланаб: Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

Сомог: Тоонто - народный фольклорный ансамбль

Хүгжэмэй зохёолшо: Буряад арадай дуун

Дуунай үгэ

Ара газарта ургаhан
Аса бүхэтэй Алтаргана
Алиган дээрээ тэнжээhэн
Аба эжы хоёрни

Эбэр газарта ургаhан
Эшэ бүхэтэй Алтаргана
Эльгэн дээрээ тэнжээhэн
Эжы аба хоёрни

Ара газарта ургаhан
Аса бүхэтэй Алтаргана
Альган дээрээ тэнжээhэн
Аба эжы хоёрни

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа