Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Ёохор

Ёохор

Хэн дууланаб: Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

Сомог: Тоонто - народный фольклорный ансамбль

Хүгжэмэй зохёолшо: Буряад арадай дуун

Дуунай үгэ

Ёохор

Урдаһаа гараһан үүлэниинь

Урагшаа хойшоо таһарна

Урдуур һууһан залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа


Нээшүү нээшүү нэшүүнээш

Нээшүү нээшүү нэшүүнээш


Хойноһоо гараһан үүлэниинь

Хойшоо урагшаа таһарна

Хойгуур һууһан залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа


Нээшүү нээшүү нэшүүнээш

Нээшүү нээшүү нэшүүнээш


Түхэреэн нуураа тойрожо

Түмэн галуу татана

Түлиһэн галаа тойрожо

Ахай дүүхэй ханхирна (ханхинана)


Хотогор нуураа тойрожо

Хориин галуу татана

Халуун галаа тойрожо

Ахай дүүхэй ханхирна


Гэрэй шэнээн газарта

Гэшхэн байжа хатарая

Гэзэгэ дээрэхи гоёолтоо

Хангир янгир хатарая


Тохомой шэнээн газарта

Тойрон байжа хатарая

Толгой дээрэхи гоёолтоо

Хангир янгир хатарая


Тохой шэнээн эмэлээ эмэлээ

Тохыш саашань мориндоо мориндоо

Тойроод байһан залуушуул залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа наадандаа


Аа-ээ залуушуул аа-эээ надаял даа

ясам һаа ясам һаа ясам һаа


Шүрэ мүнгэн эмэлээ эмэлээ

Шэдыш сашань мориндоо мориндоо

Шэнэ үеын залуушуул залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа наадандаа


Аа-ээ залуушуул аа-эээ надаял даа

ясам һаа ясам һаа ясам һаа ясам һаа эй!!!!

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа