Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Дуунай үгэ

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай


Харанхы һүниин мүшэд,

Ханилжа ябаһан нүхэд,

Залуу наһан тухай,

Хани нүхэд тухай


Дабталга:

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Нүхэд тухай дуугаа,

Мүшэдэй туяа доро

Нүхэдэй уряал дээрэ.


Уулзаха дураа хүрэн

Уйдажа байһан зүрхэн.

Залуу наһаа һанан

Золгон байха дахин.


Дабталга:

Тэнгэрии олон мүшэд

Миһэрэн ходо байхал.

Зүгөөр минии нүхэд

Зүрхэн соомни үлэхэл.


Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа