Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Хүхын донгодоон

Хүхын донгодоон

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай

Дуунай үгэ

Хүхын донгодоон

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Юлия Дампиловагай


Хүбшын хүхын донгодоон

Дуулдан байгаа газаа.

Мүнгэн сагаан манан соо

Таран байгаа удаан.


Дабталга:

Донгодоон хүхын – мүнгэн

Дуран намда һанагдаа.

Хүлеэн байгааб уяран

Хүхын дуунай донгодоо.


Ульгам хүхын донгодоон

Үүрээр эртэ шэнхинээ.

Хүгжэм болон таран,

Хүдөө талыем шэмэглээ.


Дабталга:

Тайгын хүхын донгодоон

Таалан байгаа дайдые.

Таашаан зүрхэм, гуниглан,

Тангил шимни һанагдааш.

Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа