Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Дуулыш намдаа

Дуулыш намдаа

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай

Дуунай үгэ

Дуулыш, намдаа


хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай


Дуулыш, дүүхэй, дуугаа,

Дуран тухай дуугаа,

Дуулыш намдаа, дуудыш,

Дулаа жэгнэн ерыш.


Хэды удаан шамай

Хүлеэн байнаб, мэдыш,

Хөөрхэн урал, нюдыш,

Зөөлэн үһыш һанаад.


Дуулыш, хүхииш, дүүхэйм,

Дуран гээшэш һайхан.

Алаг зүрхыш хэзээш

Абаад, абаад байхал.


Хэды удаан шамай

Хүлеэн байнаб, мэдыш,

Хөөрхэн урал, нюдыш,

Зөөлэн үһыш һанаад.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа