Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Эрын соло

Эрын соло

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай

Дуунай үгэ

Эрын соло

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Баяр Самбуевай


Анда нүхэд олонтой һаа,

Агта хүлэг моритой һаа,

Эгээ тиигээд хүбүүтэйл һаа –

Эрхимүүдэйн нэгэн байхаш.


Хурдан сагые эмээллээд,

Хүбүүн бэлигээ олоол һаа,

Эсэгын һанаан, байдалдаа

Эрид хэмдэнь таарахал даа.


Мүнхэ бэшэ бэедэмни

Мүнхэ һүлдэ зориг байха,

Мүнхэ һүлдэ зориг байха.


Угай түүхын эрьесэ юм һаань,

Уужам һайхан сэдьхэлтэй һаа

Түмэнэй зууе, Монголой,

Толгойлхошье байгаа гүб даа?

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа