Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Гансаардалга

Гансаардалга

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: үг. ба хүг. Булад Бадмаевай

Дуунай үгэ

Гансаардалга

үг. ба хүг. Булад Бадмаевай


Дулаахан зунай үдэшэ

Дуулажал һуунаб гансаараа.

Хасар дээгүүр мэлмэрүүхэй

Халтирнал даа дуран соогоо.


Дабталга:

Алимши, эжым,

Алимши даа, абам?

Асуудал, гансал асуудал.


Улаахан мүшэдэй нэгыень

Удаахан адаглан шэртээб.

Эжым, абам тэндэл гүт даа?

Эгээл минии жаргал хаанаб?


Дабталга:

Алимши, эжым,

Алимши даа, абам?

Асуудал, гансал асуудал.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа