Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Алтан дуһал

Алтан дуһал

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай

Дуунай үгэ

Алтан дуһал

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай


Сэсэг ногоо дэлгэһэн

Сэнгүү, зулгы нютагтаа

Сэбэр, илдам шамтайгаа

Сэнгэн, хүхин ябагдаа.


Сэнгэн хүхин ябагдаа

Сэбэр илдам шамтайгаа.

Хээрын сэлгеэ дайдада

Хэды мянган сэсэг бииб?


Хэлыш, инаг гансамни,

Хэдыш мянган сэсэг юм?

Хэдыш мянган сэсэг юм,

Хэлыш, инаг гансамни.


Жэгтэй шүүдэр дэльбэдэнь,

Жэгнээ дулаа үглөө тээ

Наран дүүхэйн туяагаар,

Наадан, эмнин ялалзаа.


Наадан, эмнин ялалзаа

Наран дүүхэйн туяагаар.

Эртын наран элбэгээр

Элшээ һарбайн шэмэглээ.


Дууша хөөрхэн шубуухай

Дуһал амсаад һогтошоо...

Дуһал амсаад һогтошоо

Дууша хөөрхэн шубуухай.


Шиниим мойһон нюдэн соо

Шүүдэр ошоор бадаршоо.

Амтан дэльбэ уралдаш

Алтан дуһал тогтошоо.

Алтан дуһал тогтошоо

Амтан дэльбэ уралдаш.


Аранжировко: Николай Попов

Рекординг: Николай Попов

Миксинг, мастеринг: Николай Попов

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа