Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Абамни

Абамни

Хэн дууланаб: Дашиев Алдар

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Алдар Дашиевай, үг. Сэсэг Бадмаевагай

Дуунай үгэ

1.Дуугүй hууналта абамни
Гүнзэгы нюдэдэйнь хөөрөөн
Захяа найдалыш мэдүүлнэ
Намдаа хүндэтэй абамни
А -а- а
Намдаа хүндэтэй абамни
2. Шэртэн hууналта абамни
Бодолойш зоригыень ойлгоноб
hанаа найдалыш бүтээхэб
Намдаа хүндэтэй абамни
А - а - а
Намдаа хүндэтэй абамни
3. Сэдьхэн байналта абамни
Үреэhэн заабариинь бэелүүлхэб
Эсэгын нэрые нэрлүүлхэб
Хүндэтэ минии абамни
А - а - а
Хүндэтэ минии абамни

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа