Тексты песен

Алфавит

Тексты песен

Название песни Исполнитель Альбом

Сагаан һараар - Маланова Галя

Би томо болооб

Һолонго - Маланова Галя

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Борбилоо - Гомбожапова Настя, Данзанова Вика

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Эрбээхэй - Гомбожапова Настя

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Би томо болооб - Гармаев Эрдэни

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Амар мэндэ, наран - Бурхиева Нарана, Ринчинов Баваасан

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Зүгы - Будаева Алтана

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Би дуратайб - Бимбаева Сарюна

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Эхирнүүд - Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Бүмбэгэ - Батожаргалова Юмжана

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб

Баабгалдай - Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э.

Мүнгэн хонхонууд Би томо болооб
« 2 3 4 5 6 »

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.