Тексты песен

Алфавит

Тексты песен

Название песни Исполнитель Альбом

Хүрин хээр

Цыренова Дугарма

Минии Буряад

Сэсэгмаа

Энхэ жаргалай юртэмсэ

Раднаев Чингис

Наратын замы дабамаар байна

Одод соо шамайл үгылнэб

Нютаг

Нютагай дуунууд

Сэлгеэ һүнил газаа

Лодоев Жаргал

Инагтаа... (Үдэр бүри)

Тогочиевтан Нонна, Зоригто

Ээжын чансан цай

Жавхлан

Минии аба адуушан хүн

Галсан-Нимын Гандик

Дуран тухай дуун

Будаева Оюна

Наранай Домог

Хабарай дуран

Доржиева Аюрика
« 1 2 3 4 5 »

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.