Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Ээжын чансан цай

Ээжын чансан цай

Хэн дууланаб: Жавхлан

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Б. Магсаржавай, үг. Д. Самандын

Дуунай үгэ

Ээжин чанасан цай. Үг. Д.Саманд Ая.Б.Магсаржав.
(Эжын шанаhан сай. Ч. Гуруев, Д. Очирова буряадшалба).

Уугаад hуухадам урма һэргээһэн
Уугуул нютагайм амтатайхан сай
Олон түмэнэйм ундан болоһон
Оршолондо гансахан Эжым шанаһан сай

Ай  ээ ээ оо  Эжымни амтатайхан сай

Нойр дунда үзэгдөөд байдаг
Нютагайм аагтай амтатайхан сай
Хушуу алгасаад зорёод ошоходом
Нуруу намхан Эжым шанаһан сай

Ай  ээ ээ оо  Эжымни амтатайхан сай

Харзын уһаар замнажа шанаһан сай
Хариин хүнии зочилжо угтаһан
Хайлган сэдьхэлээрээ даллажа һүлэһэн
Харахан нюдэтэй Ханиим шанаһан сай

Ай  ээ ээ оо  Эжымни амтатайхан сай

Биратай эрэшүүлэй амталжа үндыһэн
Бэеын шалаае тайлажа үгэһэн
Барааниинь харагдаха нүүдлын урдаһаа
Баряад угтадаг Эжым шанаһан сай

Ай  ээ ээ оо  Эжымни амтатайхан сай  

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа