Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Даша-Дондог Жалсараев

Хүгжэмэй зохёолшо: Даша-Дондог Жалсараев

Дуунай үгэ

БУРЯАД-МОНГОЛНАЙ
үгэ, хүгжэмынь Даша-Дондог Жалсараевай

Бууралхан сагаан Саяанай
Аглаг һайхан боориһоо
Аршаанхан булагш бурьялжа,
Арюухан нютагнай һалбараа.

Дабталга

Баян даа түрэл Буряад-Монголнай,
Буурайхан тоонто Эхэ нютагнай.
Буряадхан арадайм сууряахан дуунууд, зэдэлыш гоёор
Байгал далай дээхэнүүр!

Арбайхан таряагаар бүрхөөгдэнхэй,
Адуу малаар атарланхай
Уужам Буряад-Монголнай
Ургажа байнал даа түргэнөөр.

Дабталга
Алтанхан наранай туяа гэрэл
Уула дээгүүр толорнол.
Үдэршье һүнишье илгаагүй
Үргэнхэм нютагым гэрэлтүүлнэ.

Дабталга

Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: Намжил Найданов, Аюр Улзытуев

Под фото
Найданов Намжил, 15 наһатай
Улзытуев Аюр, 15 наһатай
Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули.
Багшань Хажидма Бальжинимаевна АюржанаеваБурят-Монголия

Солнца вешнего пламя лучистое
Огонь зажжет над горой.
Днем и ночью светло от него
На просторах родимой земли.

Припев
Прекрасная Бурят-Монголия,
Издревле наша родная земля.
Звените ж песни бурятского народа, отражаясь
Эхом в волнах Байкала.

Золотой пшеницей покрытая,
Стадами тучными гордая,
Вольная Бурят-Монголия
Пышным цветом навек расцвела.

С древних нагорий Саянов
От чистых, вечных вершин
Сбегают воды аршанов,
Вспоивших цветущий наш край.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа