Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Баяртайб

Баяртайб

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Цырен-Ханда Дарибазарова

Хүгжэмэй зохёолшо: Сарантуяа Жалцанова

Дуунай үгэ

Баяртайб
хүг. Сарантуяа Жалцановагай     үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай

Нарата дэлхэйдээ
Нютагтай ябаһандаа
Баяртайб. Баяртайб
Буряадтаа, арадтаа,
Бархандаа, Саяандаа,
Байгалдаа.

Хубихан заяандаа
Хэшэгтэй ябаһандаа
Баяртайб. Баяртайб
Ууладаа, хангайдаа,
Уһандаа, газартаа,
Агаартаа.

Түрүүшын зүргэдэ
Түшэгтэй ябаһандаа
Баяртайб. Баяртайб
Эжыдээ, абадаа,
Эгэшэдээ, ахадаа,
Багшадаа.

Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: студия “Мүнгэн хонхонууд”

На фото: Все дети

Радуюсь

На планете большой
Родимый край имея,
Радуюсь, радуюсь
Бурятии, народу,
Бархану, Саянам,
Байкалу.


И в счастливой судьбе
Обладая дарами,
Радуюсь, радуюсь
Моим горам, лесам,
Чистым водам, земле,
Воздуху.

В жизни первой тропе
Опору, помощь найдя,
Радуюсь, радуюсь
Отцу и матери,
сестрице, братику,
Учителю.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа