Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

Нойр - Жигмитова Ольга, хүүгэдэй хоор

Хэн дууланаб: Мүнгэн хонхонууд

Сомог: Би томо болооб

Үгыень зохёоһон: Валерын Басаа

Хүгжэмэй зохёолшо: Владлен Пантаев

Дуунай үгэ

Нойр

хүг. Владилен Пантаевай         үг. Басаа Валерын                  

Зай, болоо, болоо даа,
Заахан хүбүүм, унта даа.
Залинта аадар болихол даа,
Задарюун үдэр ерэхэл даа.

Аа – аа – аа, абашни хаана гээшэб даа,
Ээ – ээ – ээ, эжыш шамдаа дуратайл даа.

Дахин үглөө болохол даа,
Дунгис хаһа бусахал даа.
Шаргал хүхэ һолонгошье
Шамайем угтахал урдашни.

Холшор зүрхэм дууранхай,
Хүбүүхэн жаахан унтанхай.
Хүрьһэтэ дэлхэй залиранхай,
Хүбүүнэй нойры һахинхай.


Аранжировка: Александр Бестужев, г. Москва
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: Ольга Жигмитова
Бэк-вокал: «Мүнгэн хонхонууд»

фото Жигмитовой Ольга вышлетСОН

Сердце ласково притихло,
Сыночек милый мой заснул.
И будто дремлет вся природа,
Охраняя сон сыночка.

Аа-аа-аа, где же наш папа дорогой,
Ээ-ээ-ээ,  мама любит тебя, родной.

Скоро утро вновь нагрянет,
Светлая пора настанет.
Желто-синяя радуга
Засияет, к радости твоей.

Ну, ладно, ладненько,
Мой малыш, засыпай.
Гроза с раскатами утихнет,
Полный солнца день прибудет.


һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа