Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Захаамин

Захаамин

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Дуунай үгэ

Захаамин

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Буурал Буряад ороной

Баруун зүгтэ оршоһон,

Ангай мүрөөр суурхаһан,

Аба эжын мүндэлһэн

Дабталга:

Уран-Дүшэ түшэлгэтэй,

Үндэр-Баабай мүргэлтэй,

Захын аймаг Захаамин,

Манай нютаг Захаамин.

Алта, мүнгэн һудалтай,

Арюун һайхан сэдьхэлтэй,

Зүүдэн соомной мндэлһэн,

Зүрхэн соомной мүнхэрһэн.

Дабталга

Бүхы юумэ үзэһэн,

Буян хэшэг үргэһэн,

Хада уулын оройгоор

Хүгжэм дуугаа дэлгэһэн.

Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа