Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Хайрата эжы

Хайрата эжы

Хэн дууланаб: Бадмаев Булад

Сомог: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Дуунай үгэ

Хайрата эжы

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Элдин энэ дэлхэй дээрэ

Энхэ тайбан байдалтайлби –

Эгээл иимэ жаргалтайдаа

Эжы тандаа баяртайлби.


Холын тэрэ нэгэл үдэр

Хүнэй бэе олонхойлби.

Танайл ашаар, хайран эжым,

Талаан, буян элдэнхэйлби.


Мүнгэн сагаахан толгойеш

Үнсэн һуухаяаш яалайбиб...

Мүшэн мэтэ толорхыеш

Мүнхын юрөөл дууланалби.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа