Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Бэдэрэлгын дүн "Ш"

Бэдэрэлгын дүн "Ш"

Дуу бэдэрхэ

Количество найденных: 10

Количество найденных: 5

Количество найденных: 7

« 1 2 3 4 5 »

Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Аша зээнэрэй дуун - Песенки внучат


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Эгэшэ аха хоёрни


Дууша сэдьхэлни


Эгэшэ аха хоёрни


АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ

АРЮУН БАГША ЛАМАМНАЙ Хүгжэмынь Пүрбэ Дамирановай Yгэнүүдынь Николай Шабаевай Ольга Шарапова дуулана Бурхан багшын hургаалы Буряад орон соогуураа ...


НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ!

НЭГЭН ШЭНЭЭР АМАР МЭНДЭ! Үгэнь болон хүгжэмынь Сэсэг Бадмаевагай Удам, угаа холбодог Удхаар баян заншалтай, Улад зоноо эблүүлдэг Урдын һайхан наадамнай....


Дууша сэдьхэлни


Эгэшэ аха хоёрни


Дууша сэдьхэлни


Улаанбаатрын үдэш

Улаанбаатарын үдэш Ээрэм талын сэвэлзүүр салхи Эцэж ядраад амарсан ч юмуу Амраг хосын яриа сонсохоор Амьсгаа даран чагнасан ч юмуу Улаанбаатарын үдэш намуухаан, намуухан Учиралын болзоонд залуус яаруухаан Ханш нээсэн дөлгөөн хаврын Хайраа илчилсэн дулаан орой Халуун...


Дуушан ябахаа түрөөлби

хүг. Мунко Цыденовэй, үг. Эрдэни-Батор Бальжинимаевай


Шамдаа дурлахадаа

хүг. Одсэр Тангархановай, үг. Юлия Дымпиловагай


Минии аба адуушан хүн

Минии аба адуушан хүн - слова песни 1. Амин хайртай минии аба Адуунайнгаа бэлшээридэ дууладаг хүн байhан. Бага наhанhаа шэхэндэ хоногшоод, Бараг лэ хоолойтой дуушан хүн байhан. Дабталга: Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан хүн. Минии аба адуушан хүн, Минии аба дуушан...


Одод соо шамайл үгылнэб


Дуулыш намдаа

Дуулыш, намдаа хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Шабаевай Дуулыш, дүүхэй, дуугаа, Дуран тухай дуугаа, Дуулыш намдаа, дуудыш, Дулаа жэгнэн ерыш. Хэды удаан шамай Хүлеэн байнаб, мэдыш, Хөөрхэн ...


Инагни_ хаанабши


Хөөрхэн инагни_ дуугаа дуулыш


Барбагайн шэнээн байхадам


Бэшэг


Юундэб, хэлыш


Улаалзай хамталиг (Эрхүү хотын залуушуулай хамталиг)

... Копейка, № 13 от 9 апреля 2014 года Ссылки Творческие коллективы // сайт ОГУ “Центр сохранения и развития бурятского этноса” (внешняя ссылка) Вера Широкова “Улаалзай” выступил в Литве // Окружная правда : газета. (внешняя ссылка) — (внешняя ссылка) 25 июня 2009. (внешняя ссылка) Татьяна Швыдченк ...


Агын yдэшэ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, учащиеся АОГ


Дылгыр Ирдынеев, Дашима Цынгуева, Аюр Юмов


Һанана гүш


Намсараев Еши


Дашицыренов Ринчин


Байгал далайн шулуун


Хаанабши, минии одон...


Батожапов Мэргэн, Цыдып Аюшиев


Хүшэгөөртэ

Буряад арадай дуун


Гоё гээшэнь

Буряад арадай дуун


Амаршалгын дуун

Буряад арадай дуун


Галуун галуун шубуундал

Буряад арадай дуун


Талын сууряан - песни на стихи Шуя-Ханды Базарсадаевой


Одод соо шамай үгылнэб


Цыден-еши Бимбаев


Инагхан шамдаа

Хүг. Бадма Балдаковай, үг. Даша Дамбаевай


Зүрхэм юундэ доһолшооб


Заяашамни


Одод соо шамайл үгылнэб


Инаг дуран, хаанабши


Дуратайб гыш даа!


Жаахан шарга

буряад арадай дуун


Эдуард Будажапов, Жаргал Цымпилов, Алексей Михайлов (Урагшаа)


« 1 2 3 4 5 »

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа