Дүүжэн-даажан - Ю. Батожаргалова, А. Будаева, Э. Гармаев, А. Ламаева, Б. Ринчинов, Ц. Эрдынеев

Исполнитель: Мүнгэн хонхонууд

Альбом: Би томо болооб

Автор слов: Цырен-Дулма Дондогой

Композитор: Наранбаатарай Нар-Оюу

Дуунай үгэ

ДҮҮЖЭН-ДААЖАН
хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай         үг. Цырен-Дулма Дондогойн

Дүүжэн-даажан –
Дүүжэнтэйлди,
Дүүрэн хүүгэд
Дүүжэндээлди.

Дээшэнь, доошонь
Дүүжэндүүлнэ,
Дээрэ хөөрэн
Һүүжэлдүүлнэ.

Даахяа гээһэн
Дааган һайхан –
Даажан-дүүжэн
Даахал байха.

Дүүжэн-даажан –
Дүүжэнтэйлди,
Дүүрэн хүүгэд,
Дүүжэндээлди.

Аранжировка: Н. Нар-Оюу, г. Пекин
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: студия «Мүнгэн хонхонууд»


Качели

Туда-сюда –
На качели.
Много деток
Мы качались.

И вверх и вниз
Нас качало,
И в полете
Накреняло.

Линьку кинув,
Хорош неук.
И так, и сяк
Нас удержит.

Туда-сюда
На качели
Много деток
Мы качались.


һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.