Нэрэгүй Нэхытэ -Тудупов Жамьян

Исполнитель: Мүнгэн хонхонууд

Альбом: Би томо болооб

Автор слов: Цырен-Ханда Дарибазарова

Композитор: Галмандахын Баттулга

Дуунай үгэ

НЭРЭГҮЙ НЭХЫТЭ

хүг. Галмандахын Баттулгын     үг. Цырен-Ханда Дарибазаровагай

Нэрээ хэлыш гэхэдэм,
Нэгэш абяа гаранагүй.
Ай, ши –
Нэрэгүй Нэхытэ.

Танилсая гэхэдэм,
Тумбайн наашаа харанагүй.
Ай, ши –
Нэрэгүй Нэхытэ.

Нүхэсэел гэхэдэм,
Намда гараа үгэнэгүй.
Ай, ши –
Нэрэгүй Нэхытэ.

Аргадаһам, хэлэбэл,
Амандаа уһа балгангүй.
Ай, ши –
Нэрэгүй Нэхытэ.
Зай, ши –
Нээрээ нэрэтэйш! Арь – яа!

Аранжировка: Эрдэнэбуян «Soft Music Records», г. Улан-Батор
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: Жамьян Тудупов
К фото:
Тудупов Жамьян, 12 наһатай
Улаан-Үдэ хотын 47-дохи һургуули

Безымянный человек
Имя сказать прошу,
Но ни звука мне в ответ.
Эх, ты,
Безымянный человек.

Познакомиться хочу,
На меня он и не глядит.
Эх, ты,
Безымянный человек.

Подружимся, говорю,
Никак руки не подает.
Эх, ты,
Безымянный человек.

Просил очень, все ж сказал,
В рот воды не набирая.
Да, ты
С именем человек, Арьяа!

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.