Буряад-Монголнай - Найданов Намжил, Улзытуев Аюр

Исполнитель: Мүнгэн хонхонууд

Альбом: Би томо болооб

Автор слов: Даша-Дондог Жалсараев

Композитор: Даша-Дондог Жалсараев

Дуунай үгэ

БУРЯАД-МОНГОЛНАЙ
үгэ, хүгжэмынь Даша-Дондог Жалсараевай

Бууралхан сагаан Саяанай
Аглаг һайхан боориһоо
Аршаанхан булагш бурьялжа,
Арюухан нютагнай һалбараа.

Дабталга

Баян даа түрэл Буряад-Монголнай,
Буурайхан тоонто Эхэ нютагнай.
Буряадхан арадайм сууряахан дуунууд, зэдэлыш гоёор
Байгал далай дээхэнүүр!

Арбайхан таряагаар бүрхөөгдэнхэй,
Адуу малаар атарланхай
Уужам Буряад-Монголнай
Ургажа байнал даа түргэнөөр.

Дабталга
Алтанхан наранай туяа гэрэл
Уула дээгүүр толорнол.
Үдэршье һүнишье илгаагүй
Үргэнхэм нютагым гэрэлтүүлнэ.

Дабталга

Аранжировка: Ө. Амарзаяа «Bros records», г. Улан-Батор
Запись, сведение и мастеринг: студия «Electroton», г. Улан-Удэ
Вокал: Намжил Найданов, Аюр Улзытуев

Под фото
Найданов Намжил, 15 наһатай
Улзытуев Аюр, 15 наһатай
Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули.
Багшань Хажидма Бальжинимаевна АюржанаеваБурят-Монголия

Солнца вешнего пламя лучистое
Огонь зажжет над горой.
Днем и ночью светло от него
На просторах родимой земли.

Припев
Прекрасная Бурят-Монголия,
Издревле наша родная земля.
Звените ж песни бурятского народа, отражаясь
Эхом в волнах Байкала.

Золотой пшеницей покрытая,
Стадами тучными гордая,
Вольная Бурят-Монголия
Пышным цветом навек расцвела.

С древних нагорий Саянов
От чистых, вечных вершин
Сбегают воды аршанов,
Вспоивших цветущий наш край.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.