Наранай Домог

Автор слов: Ж.Жалсанов

Композитор: Павел Карелов

Дуунай үгэ

Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев – Наранай Домог - слова песни

Бадма-Ханда Аюшеева:

Үбгэн баабайн үльгэр туужада
Үндэһэ яһанайм элинсэг һанагдаа,
Эртын сагай сууряа(н) ханда(ал)
Эрьен, эрьен соностон дурдаа.

Газар дайдым hажа(а)хада
Арьяа баала
Молор һайхан үзэсхэлэн
Арьяа баала
Эхэ нангин хизаар мүнхэл
Арьяа баала
Эрьеэд наралан хүрэхэл
Арьяа баала

Билигма Ринчинова:
Уряа сагһаа үбгэ эсэгын
Үргэлжэл ябаһан угайм заншалы(е)
Эртын сагай сууряа(н)ханда(ал)
Эрьен, эрьен соностон дурдаа

Амар жаргал үршөө(н)
Энэ зүрхэнэйм шүтөө(н)
Арьяа баала

Чингис Раднаев:
hэй, hэ-hэй-эй, hэй, hэ-hэй-эй
Эдир залуу наhан дуудаа эдитэ хүсэл бии манда
hэй, hэ-hэй
Эхэ эсэгын хүндые эльгэ зүрхэндөө үргэе
hэй, hэ-hэй

Урдахан сагайнгаа утахан замхандаа
Холые зорижо(л) ханилая(л) буултаараа.
Уулзаһан нүхэдөө уриял тоонтодоо,
Улаанхан нараяа угтаял буултаараа - 2 дахин
    

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.