Хабарай дуран

Исполнитель: Доржиева Аюрика

Автор слов: Ю. Дампилова

Композитор: Рамжаан

Дуунай үгэ

Аюрика – Хабарай дуран

Хүйтэн үбэл үнгэрөөд
Хабарнай дулаарһaaр ерэбэ
Хагада эрэмшээжэ ногоороод
Хада уула хүхэрбэ(2 раза)

Дабталга:
Сэлмэг сэбэр агаар
Шэнэ хабар асарна
Хүхын хүхын донгодоон
Хүрьһэтэ газар энхэрнэ

Хүхэ огторгой үнгөө
Хоёр нюдэндэм дүтэлүүлээ
Хүбэн үүлэ һайнаар
Хүрьhэтэ газар зураа( 2 раза)

Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.