Сагай үлхөө

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Роза Намжиловагай

Дуунай үгэ

Сагай үлхөө

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Роза Намжиловагай


Аглаг тэнгэриин үбсүүндэ

Алтанхан наран яларна.

Үе сагай үлхөө болон,

Үдэр һүнитэй ханилна.


Наранай элшээр, наранай элшээр,

Наранай элшээр тэнжээһэн дэлхэй –

Налгай байдалай, налгай байдалай,

Налгай байдалай баян үлгы.


Сагай нангин эрьюулгэ

Сагаан һараар мүндэлнэ.

Мүнгэн хюруута мүшэдөөр

Мэндэеэ хабартаа мэдүүлнэ.


Дуранай долгёор, дуранай долгёор,

Дуранай долгёор дүтэлһэн хабар –

Дүүрэн аялгаар, дүүрэн аялгаар,

Дүүрэн аялгаар бариһан жаргал.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.