Ногоон Дари Эхын бүрэлбаа

Исполнитель: Шуранхай

Альбом: Ногоон хатад ардын дууны цомог

Автор слов: арадай дуун

Композитор: арадай дуун

Дуунай үгэ

Шуранхай - Б. Номин-Эрдэнэ

һаналгууд

mongol_0219@yahoo.com

mongol_0219@yahoo.com, 11 Ноября 2015

С. Егорь гавяатын дуунаас оруулж өгөөч

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.