Хүрин хээр

Исполнитель: Доржсүрэнгийн Нямдаваа

Альбом: Минии Буряад

Автор слов: Буряад арадай дуун

Композитор: Буряад арадай дуун

Дуунай үгэ

Хушуундаа сагаантай хүрин хээр минии
Хухалжархин алдабал даа ургыем.
Холшорхон залуухан зулгы занханаараа
Хубаажархин алдабал даа зүрхыем.

Үбсүүндээ сагаантай хүрин хээр минии
Үдьхэлжэрхин алдабал даа ургыем.
Урихан залуухан зулгы занханаараа
Уяруулжархин алдабал даа зүрхыем.

Амандаа сагаантай хүрин хээр минии
Алдуулжархин алдабал даа ургыем.
Аляахан залуухан зулгы занханаараа
Абажархин алдабал даа зүрхыем.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.