Абамни

Исполнитель: Аюшеева Бадма-Ханда

Композитор: хүг. Лудуб Очировай, үг. Дулгар Доржиевагай

Дуунай үгэ

Абаяа һанаандаа һанажа
Ажа байдалдаа дурланхайб
Абаяа сэдьхэлдээ хүндэлжэ
Аянай утада ябанхайб

ДАБТАЛГА
Хэзээдэш нэрыень нэрлүүлхэ
Хэтын нангин жаргалтайб
Һайхан үгэнүүдээр дурдуулха
Һанаан дүүрэн этигэлтэйб

Абынгаа хэлэһэн һургаалы
Абажал ябанам наһандаа
Алтанһаа сэнтэй бодолы
Анхаран шэрэнэб зүрхэндөө

ДАБТАЛГА

Ажалiша бэрхээр һургаһан
Аятай заабариин сахидаг би
Азатай замдам этигүүлһэн
Арюун захяаень сахидаг би

һаналгууд

Оюна

Оюна, 16 Июля 2015

Гоё даа!

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.