Сэлгеэ һүнил газаа

Исполнитель: Лхасаранова Намгар

Дуунай үгэ

Сэлгеэ һүнил газаа
хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай

Ханхинуур хонгёо хүхын дуу
Хотошын абяан дууряагаа.
"Долоон үбгэд" - огторгойн харуул,
Дохёод мэндээ эмнис гээ.

Дабталга:
Сэлгеэ һүнил газа,
Сонхынш гэрэл унтараа.
Һэргэг дуулимхан байгаали,
Һарань гэтэн маряагаа.

Аятай номгон энэ зуур
Аянай шубууд дууранхай.
Онон мүрэн эрьесээ сохёод,
Омог долгёор эбхэрээ.

Дабталга

Хаанаб даа холын туяанууд
Хонгорхон наһыш һануулаа.
Набша сэсэг намаагаа хумяад,
Нара хүлеэн гуниглаа.

Дабталга


клип: https://youtu.be/IV2_OMFDOes

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.