Алтаргана

Исполнитель: Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

Альбом: Тоонто - народный фольклорный ансамбль

Композитор: Буряад арадай дуун

Дуунай үгэ

Ара газарта ургаhан
Аса бүхэтэй Алтаргана
Алиган дээрээ тэнжээhэн
Аба эжы хоёрни

Эбэр газарта ургаhан
Эшэ бүхэтэй Алтаргана
Эльгэн дээрээ тэнжээhэн
Эжы аба хоёрни

Ара газарта ургаhан
Аса бүхэтэй Алтаргана
Альган дээрээ тэнжээhэн
Аба эжы хоёрни

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.