Ёохор

Исполнитель: Тоонто - арадай аман зохёолой ансамбль

Альбом: Тоонто - народный фольклорный ансамбль

Композитор: Буряад арадай дуун

Дуунай үгэ

Ёохор

Урдаһаа гараһан үүлэниинь

Урагшаа хойшоо таһарна

Урдуур һууһан залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа


Нээшүү нээшүү нэшүүнээш

Нээшүү нээшүү нэшүүнээш


Хойноһоо гараһан үүлэниинь

Хойшоо урагшаа таһарна

Хойгуур һууһан залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа


Нээшүү нээшүү нэшүүнээш

Нээшүү нээшүү нэшүүнээш


Түхэреэн нуураа тойрожо

Түмэн галуу татана

Түлиһэн галаа тойрожо

Ахай дүүхэй ханхирна (ханхинана)


Хотогор нуураа тойрожо

Хориин галуу татана

Халуун галаа тойрожо

Ахай дүүхэй ханхирна


Гэрэй шэнээн газарта

Гэшхэн байжа хатарая

Гэзэгэ дээрэхи гоёолтоо

Хангир янгир хатарая


Тохомой шэнээн газарта

Тойрон байжа хатарая

Толгой дээрэхи гоёолтоо

Хангир янгир хатарая


Тохой шэнээн эмэлээ эмэлээ

Тохыш саашань мориндоо мориндоо

Тойроод байһан залуушуул залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа наадандаа


Аа-ээ залуушуул аа-эээ надаял даа

ясам һаа ясам һаа ясам һаа


Шүрэ мүнгэн эмэлээ эмэлээ

Шэдыш сашань мориндоо мориндоо

Шэнэ үеын залуушуул залуушуул

Ерыт наашаа наадандаа наадандаа


Аа-ээ залуушуул аа-эээ надаял даа

ясам һаа ясам һаа ясам һаа ясам һаа эй!!!!

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.