Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Исполнитель: Бадмаев Булад

Альбом: Хүмүүн боложо түрэхэдэм...

Композитор: хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай

Дуунай үгэ

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Николай Соктоевай


Харанхы һүниин мүшэд,

Ханилжа ябаһан нүхэд,

Залуу наһан тухай,

Хани нүхэд тухай


Дабталга:

Дуулыт, нүхэдни, дуугаа

Нүхэд тухай дуугаа,

Мүшэдэй туяа доро

Нүхэдэй уряал дээрэ.


Уулзаха дураа хүрэн

Уйдажа байһан зүрхэн.

Залуу наһаа һанан

Золгон байха дахин.


Дабталга:

Тэнгэрии олон мүшэд

Миһэрэн ходо байхал.

Зүгөөр минии нүхэд

Зүрхэн соомни үлэхэл.


Дабталга.

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи.

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Добавить песню в плейлист
Отметить понравившуюся вам песню
Прокомментировать песню

Больше не показывать

Список тегов

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/ru/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.