Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Һонин мэдээн

05 Марта 2015

«ЗОЛТОЙ ШЭНЭ ЖЭЛ МОРИЛБО…»

«ЗОЛТОЙ ШЭНЭ ЖЭЛ МОРИЛБО…»


Урдын урда сагһаа хойшо арад бүхэн Шэнэ жэлые угтажа, һайндэрлэдэг байһан гэжэ мэдээжэ.


Теэд нэгэ тогтомол хамтын үдэр гэжэ байгаагүй, арад бүхэн өөһэдынгөө ажабайдалда, ажахыда таарамжатай саг һунган шэлэжэ, хабартаа, намартаа, үбэлдөө, зундаа тэмдэглэдэг байгаа. Саг жэлэй үнгэрхэ тума арад түмэн юртэмсын эрьесэ байдалые, байгаалиин жама ёһые һайса мэдэхэ боложо, үе сагай литые наринаар тодорхойлходоо, эрдэм ухаанай үндэһөөр байгуулагдаһан астрономическа литэтэй болоһон түүхэтэй.

Иимэ ушарһаа уламжалан, буряад арадай Шэнэ жэлэй һайндэр – Сагаалган гурбан шата дабажа, һуури байраяа гурба дахин урилһан байна. Тиигэжэ энэ мүнөө гуримаар – үбэл хабар хоёрой хоорондо үнгэрдэг болонхой.

Шэнэ жэлээр! Сагаалганаар, хүндэтэ нүхэд! Танай анхаралда Сагаан hарын бэлэг дуун:

http://youtu.be/O4BtuEWQQIs

18 Февраля 2015 Автор: Николай Шабаев

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа