Абамни

Author: Аюшеева Бадма-Ханда

Composer: хүг. Лудуб Очировай, үг. Дулгар Доржиевагай

Lyrics

Абаяа һанаандаа һанажа
Ажа байдалдаа дурланхайб
Абаяа сэдьхэлдээ хүндэлжэ
Аянай утада ябанхайб

ДАБТАЛГА
Хэзээдэш нэрыень нэрлүүлхэ
Хэтын нангин жаргалтайб
Һайхан үгэнүүдээр дурдуулха
Һанаан дүүрэн этигэлтэйб

Абынгаа хэлэһэн һургаалы
Абажал ябанам наһандаа
Алтанһаа сэнтэй бодолы
Анхаран шэрэнэб зүрхэндөө

ДАБТАЛГА

Ажалiша бэрхээр һургаһан
Аятай заабариин сахидаг би
Азатай замдам этигүүлһэн
Арюун захяаень сахидаг би

Comments

Оюна

Оюна, 16 Июля 2015

Гоё даа!

You should be authorized

You are new to our website?

Let us quickly guide you. At this website you can make playlists of the songs you like. You are welcome to comment on the songs, and leave recommendations for other users.

Add this song to playlist
Add to Favourites
Comments

Do not show again

Tags list

Баннер справа

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/header.php:4) in /home/tuya/bfm.buryatia.org/en/include/inwidget/index.php on line 20
ERROR #101: Can't get access to file /var/www/default/include/inwidget/cache/db.txt. Check permissions.