Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Наратын замы дабамаар байна

Наратын замы дабамаар байна

Хэн дууланаб: Раднаев Чингис & Сэсэгмаа

Сомог: Одод соо шамайл үгылнэб

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг., үг. Н. Жанцанноровой, монголhоо оршуулгань Н. Шабаевай

Дуунай үгэ

Наратын замы дабамаар байна

Үгэ болон хүг. Н.Жанцанноровай
Монголhоо оршуулгань Николай Шабаевай

1.
Хабарай һалхин үлеэн байна,
Хайрын сэдьхэл жэгнээд байна,
Хайратай шамдаа нэнгэмээр байна.
Уулын оройдо гарамаар байна,
Ушарһан шамаяа харамаар байна.
Уулзахын хүсэлэн бараглаа –
Харамаар байна.

2.
Зунай наран халуун байна,
Зуура-зуурахан һүүдэрлээд байна,
Зүүдэндээ би шамтай ханилаад байна,
Зүрхэндөө би уяраад байна.
Хорвоогой зоболон дабамаар байна,
Хонгорхон шамдаа ошомоор байна.
Хайрын жолоо тэнилгээ –
Ошомоор байна

3.
Намарай бороон шэбэнээд байна,
Наартай үглөө мандаад байна,
Наһаараа шамтай жаргамаар байна,
Наратын замы дабамаар байна.
Захагуй оршолондо дүүлимээр байна,
Заяатай шамдаа шэнгэмээр байна.
Яараһан сэдьхэл шиидэнхэй –
Шингэмээр байна.

Аранжировка: Н.Халиун, студия “SONOR records”, Рекординг:Б.Дашдондог, студия “Nature sound”. Вокал – Б.Сэсэгмаа(г.Хүх-хот), Чингис Раднаев

Перевод песни в исполнении Чингиса Раднаева и Сэсэгмы
…Дорогою солнца…

Сделано Даримой Шэмэдсэрэнэй
https://vk.com/topic-553157_16871442

1.
Весенний ветер колышет листву
Трепещет влюбленное сердце.
Хочется слиться с любимым.
С ним на вершину горы взойти,
Хочется на тебя взглянуть.
Нет возможности встретиться –
Хочется взглянуть…

2.
Летнее солнце печет
В день, когда тени мало,
Встретились мы в моем сне
Лед в сердце моем растаял.
С тобой хочу перенести все вселенские невзгоды,
Хочу пойти к моему милому.
Пришпорю коня -
Едем к любимому

3.
Шепчет что-то осенний дождь,
Взошло утреннее солнце,
Как же я хочу провести с тобой в счастье всю жизнь,
Дорогою солнца… с тобой
Несмотря на тяготы бескрайнего мира,
Хочу раствориться в тебе.
Решение моего уставшего сердца -
Раствориться…

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа