Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Нютаг

Нютаг

Хэн дууланаб: Шагдуров Доржо

Сомог: Нютагай дуунууд

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Чинзориг, үг Сундуй

Дуунай үгэ

Нютаг

Үгэнь Б.Сундуйн
Хүгжэмынь Ц.Чинзоригой

Баянхаанай ууламнай
Бугайн урамдаанта нютаг юмэ
Анханай саhанаар яаранхай
Аншан баабайн нютаг юмэ

Урадхал дулаан Балжамнай
Улаалзай мойhоной орон юмэ
Уургай сайгаа аягаланхай
Уяхан ижийм нютаг юмэ

Агасайн дэлгэр таламнай
Адуу малай бэлшээритэй
Арадай дуугаа аяланхай
Ахай абагайн нютаг юмэ

Мараанай сэнхир таламнай
Мангир таанайн орон юмэ
Хаанаш ябаhан намтаяа
Хамтадаа ла байдаг нютаг юмэ

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа