Deprecated: Non-static method Bitrix\Main\Page\Frame::getUseAppCache() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 3268

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 531

Deprecated: Non-static method CAllSite::GetSiteDocRoot() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tuya/bfm.buryatia.org/bitrix/modules/main/classes/general/main.php on line 1411
Сэлгеэ һүнил газаа

Сэлгеэ һүнил газаа

Хэн дууланаб: Лодоев Жаргал

Хүгжэмэй зохёолшо: хүг. Владимир Цыдыповэй, үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай

Дуунай үгэ

хүг. Владимир Цыдыповэй үг. Шуя-Ханда Базарсадаевагай

Ханхинуур хонгёо хүхын дуу
Хотошын абяан дууряагаа.
"Долоон үбгэд" - огторгойн харуул,
Дохёод мэндээ эмнис гээ.

Дабталга:
Сэлгеэ һүнил газа,
Сонхынш гэрэл унтараа.
Һэргэг дуулимхан байгаали,
Һарань гэтэн маряагаа.

Аятай номгон энэ зуур
Аянай шубууд дууранхай.
Онон мүрэн эрьесээ сохёод,
Омог долгёор эбхэрээ.

Дабталга

Хаанаб даа холын туяанууд
Хонгорхон наһыш һануулаа.
Набша сэсэг намаагаа хумяад,
Нара хүлеэн гуниглаа.

Дабталга

һаналгууд

Комментировать песни могут только зарегистрированные пользователи. Орохо

МАНАЙ САЙТДА ТҮРҮҮШЫНХИЕЭ ОРОБО ГҮТ?

Эндэ яахаар бэ гэжэ түргэхэн заагаад үгэе. Дуратай дуунайнгаа жагсаалта хэжэ хадагалха, алишье дуун тухай һанал бодолоо хубаалсаха, бэшэндэ дурадхаха аргатайт.

Дуунай жагсаалтада нэмэхэ
Гоё гэжэ тэмдэглэхэ
Һаналаа бэшэхэ

Бэшэ харуулхагүй

Тээгтэй дуунууд

Баннер справа